[İnternet ve Sokak] Katılımcı demokrasi çağı

2015’in ortasında bir kitap yayınlandı: İnternet ve Sokak. Ayrıntı Yayınları‘ndan çıkan bu kitabı sevgili hocalarım Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu ve Dr. Savaş Çoban derlediler.

Türkiye’de internetin gelişimi ve bunun sokağa ve aktivizme yansımasının konu edildiği kitapta, benim de dahil olmak üzere, Ragıp Duran, Ezgi Başaran, Sarphan Uzunoğlu, Serhat Koç, Altan Kar & Sevgi Kesim, Ceren Sözeri, Burak Özçetin, Gülüm Şener & Perrin Öğün Emre, Şevket Uyanık, Erkan Saka, Aslı Telli Aydemir, Tolga Çevikel ve Ebru Yetişkin‘in yazıları var. Bu kitapta, Türkiye’nin internet dünyasındaki yeri, sansür, online haklar ve daha birçok konuda çok önemli makaleler bulunuyor.

Kitap hakkında detaylı bilgi ve ilk 16 sayfasını bu linkte bulabileceğiniz İnternet ve Sokak kitabında yayınlanan makalemin kısa özetini aşağıda paylaşıyorum. Makalenin detaylı bir kısmını ise, Academia.edu sitesindeki profilimde bulabilirsiniz.

Bu konuyla ilgili sizin düşünceleriniz nedir? Bu tezime katılıyor musunuz, yoksa farklı görüşleriniz mi var? Yorumlarınızı sitenin iletişim bölümünden yazarak gönderebilirsiniz.

internet-ve-sokak

ÖZET:

Katılımcı Demokrasi Çağı: Katılımcılık Bilinci, İnternet Sansürü ve Ulus Devletler

İnternetin gelişimi ve içinde bulunduğumuz Web 2.0 dönemindeki “çoklu iletişim evreni” bireylerin ve vatandaşların çevrelerindeki onları ilgilendiren konularda karar verme süreçlerine dahil olma taleplerini yükseltiyor.

Böylece, katılımcı demokrasi için bir talep yükseliyor. Ekonomik ve sosyal alanda bu talep hızlı karşılık buldu, fakat devlet yönetimi ve kamusal alanda bu talep dirençle karşılanıyor.

Bu nedenle, bazı devletler internet sansürü ve benzeri yöntemlerle bu katılımcı demokrasi taleplerini kontrol altında tutmaya ve baskılamaya çalışıyor. Bazı devletler ise, bu talebi görünürde kucaklayan fakat alttan alta kanuna aykırı bir şekilde dinleyen ve gözetim altında tutan sistemler geliştiriyorlar.

Fakat, internet sansürü ve gözetim mekanizmaları bu talebin ortadan kalkmasını sağlayamıyor. Artık, devletler ve yönetimlerin bu talebi dikkate alacak mekanizmalar kurması gerekiyor.

Academia.edu’daki yazının geniş hali için buraya tıklayın.

I see things that are not there--yet.