Gennaration: marka konumlandırma

Descartes, zihin ve bedeni birbirinden ayırarak Batı aydınlanmasının rotasını çizdiğinden beri dört yüzyıldan fazla zaman geçti. Akıl bedenden koparıldı. Beden bizi hayvanlara bağlayan, akıl ise bizi tanrısallığa yaklaştıran iki bileşenimiz olarak görülmeye başlandı. Akıl, mantık, … Read more

Gennaration: metafor ve iletişim

Metaforu, “bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma” şeklinde tanımlıyoruz. Burada, genellikle öne çıkarılan doğal olarak, “bir kelimeyi benzeştirme ve/veya ilgi yoluyla başka bir kelimenin yerini tutacak biçimde kullanma” özelliğidir, … Read more